УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:
Председател:
Ина Цакова

Членове:
Ния Бешева
Милен Петков
Екатерина Маджарска
Николай Николаев

Учител подпомагащ дейността на ученическия съвет
г-жа Мая Видрова-Гюрева