УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОБНИ ВЪТРЕШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В ІV И VІІ КЛАС ПРЕЗ УЧ. 2023/2024 Г.

ГРАФИК
Първо оценяване
ІV клас
1. Български език и литература – 18.12.2023 г.
2. Математика – 19.12.2023 г.
VІІ клас
3. Български език и литература – 22.01.2024 г.
4. Математика – 26.02.2024 г.

Второ оценяване
ІV клас
1. Български език и литература – 26.02.2024 г.
2. Математика – 27.02.2024 г.
VІІ клас
3. Български език и литература – 19.03.2024 г.
4. Математика – 23.04.2024 г.

Трето оценяване
1. Български език и литература – 22.04.2024 г.
2. Математика – 23.04.2024 г.
VІІ клас
3. Български език и литература – 14.05.2024 г.
4. Математика – 03.06.2024 г.

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
Уведомявам Ви, че на 10 декември (неделя) 2023 г. от 10:00 часа в сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев” град Перник ще се проведе Коледно математическо състезание за ученици от І клас до VIII клас, което се провежда с подкрепата на РУО – Перник.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Състезанието е индивидуално.
Учениците от:
І клас решават 10 задачи;
ІІ до VІІІ клас (без VІІ) решават 9 тестови задачи и 1 задача с подробно описано решение;
VІІ клас решават задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване;
Работа по темите:
За I клас и II клас – 90 минути,
От III клас до VІІІ клас – 120 минути.
Заявка за участие в състезанието
Заявките за участие с приложен списък се приемат в ГПЧЕ „С. Радев”, на eli_igova@abv.bg,
или на тел. 0886719592 до 14:00 ч. на 08.12.2023 г.
Списък на участниците с разпределението им по стаи:
На 09.12.2023 г. на интернет-страницата на ГПЧЕ „С. Радев“ – www.simeonradev.org след
19.30 ч.
Родители, които не желаят резултатите на децата им да бъдат оповестени публично на сайта
на ГПЧЕ „Симеон Радев“ – гр. Перник, трябва да подадат заявление в канцеларията на
гимназията до 15:00 часа на 08.12.2023 г.
Такса за участие на един ученик: 15.00 лева
Таксата за участие с приложен списък на учениците по класове от съответното училище се
приемат в ГПЧЕ „С. Радев” както следва:
27.11 – 09.12. 2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.
10.12.2023 г. от 08:00 до 09:00 ч.
Или превод в:
ЦКБ Перник – Изток
IBAN BG91CECB97903136262200
BIC CECBBGSF
В основание за плащане да се напишат трите имена на ученика, класа и училището.

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА УЧИЛИЩНИТЕ ОЛИМПИАДИ (Утвърден със Заповед № РД 12-083/23.11.2023 г. на директора)
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 16.01.2024 г. от 14.00 ч. за V и VІ клас
МАТЕМАТИКА – 07.12.2023 г. от 14.00 ч.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 04.01.2024 г. от 14.00 ч.за VІ клас
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 09.01.2023 г. от 14.00 ч. за VІ клас