ПРИЕМ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА І КЛАС В ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

І. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
1. Заявление от родител (по образец)

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
1.Заявленията се подават в срок от 17.01.2022 г. до 28.05.2022 г.
2. Заявленията се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в училището

ІІІ. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ПО ПРИЕМ В І КЛАС
ГРАФИК

Заповед – Система за прием
Система за прием
Заповед_229_План-прием