Подгрупа Транспорт

Професии
1. Авиационен техник
2. Корабен монтьор
3. Корабен техник
4. Корабостроителен техник
5. Летец-пилот
6. Монтьор на железопътна техника
7. Монтьор по транспортна техника
8. Пристанищен работник
9. Работник по транспортна техника
10. Техник по железопътна техника
11. Техник по подемно-транспортна техника
12. Техник по транспортна техника
13. Водач на МПС за обществен транспорт
14. Куриер
15. Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт
16. Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
17. Организатор по експлоатация на пристанищата и флота