Подгрупа Енергетика

Професии
1. Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
2. Оператор на парни и водогрейни съоръжения и инсталации
3. Техник на енергийни съоръжения и инсталации