Подгрупа Горска и селскостопанска техника

Професии
1. Механизатор на горска техника
2. Монтьор на селскостопанска техника
3. Техник на селскостопанска техника