СПОРТ

Професии
1. Треньор
2. Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
3. Инструктор по фитнес
4. Спортен масажист
5. Инструктор по ергономия
6. Организатор по спортни прояви и първенства
7. Помощник-инструктор по фитнес
8. Помощник-треньор