ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Професии
1. Помощник-възпитател
2. Социален работник
3. Преводач жестомимичен език
4. Приемен родител
5. Сътрудник социални дейности
6. Посредник на трудовата борса
7. Гувернантка
8. Организатор обредно-ритуални дейности