ЗДАВЕОПАЗВАНЕ

Професии
1. Здравен асистент
2. Болногледач
3. Парамедик
4. Асистент на лекар по дентална медицина
5. Техник по очна оптика
6. Оптик-оптикометрист
7. Техник по ортопедична техника
8. Изпълнител на термални процедури
9. Техник на слухови апарати