СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВО

Професии
1. Продавач-консултант
2. Брокер
3. Търговски представител
4. Сътрудник маркетингови дейности
5. Финансист
6. Финансов отчетник
7. Данъчен и митнически посредник
8. Оперативен счетоводител
9. Фирмен мениджър
10. Сътрудник в бизнес услуги
11. Сътрудник в малък и среден бизнес
12. Касиер
13. Консултант
14. Снабдител
15. Икономист
16. Офис-мениджър
17. Офис-секретар
18. Деловодител
19. Сътрудник по управление на индустриални отношения