АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Професии
1. Геодезист
2. Реставратор-изпълнител
3. Техник-ресторантьор
4. Строителен-техник
5. Строител
6. Строител-монтажист
7. Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
8. Пътен строител
9. Пещостроител
10. Помощник в строителството
11. Помощник пътен строител