Подгрупа Компютърни системи

Професии
1. Монтьор на компютърни системи
2. Проектант на компютърни мрежи
3. Техник на компютърни системи