Подгрупа Дървообработваща и мебелна промишленост

Професии
1. Оператор на дървообработването
2. Организатор в дървообработването и производство на мебели
3. Работник в дървообработването
4. Техник-технолог в дървообработването