ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

Полезни връзки
http://www.mon.bg/ – Министерство на образованието и науката;
www.bcee-bg.frg/ – Българска асоциация на електротехниката и електрониката;
www.iep-bg.com/aboutus.html – Изпитване на електротехническа продукция;
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
www.ngobg.info/bg/…/otcheten_doklad_sai_2012.doc – Съюз по автоматика и информатика;
http://www.bait.bg – Българска асоциация информационни технологии (БАИТ);
nacid@nacid-bg.net – НАЦИД;
www.iict.bas.bg/ – Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН;