ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ, УЧ. 2016/2017 Г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА /ЗП/ – 05.09.2017 г. от 10.00 часа в стаята на V клас
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /ЗП/ – 11.09.2017 г. от 10.00 часа в стаята на V клас
МАТЕМАТИКА /ЗП/ – 13.09.2017 г. от 10.00 часа в стаята на V клас

ЮНСКА СЕСИЯ, УЧ. 2016/2017 Г.

МАТЕМАТИКА /ЗП/ – 19.06.2017 г. от 10.00 часа в стаята на V клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА /ЗП/ – 22.06.2017 г. от 10.00 часа в стаята на V клас
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /ЗП/ – 23.06.2017 г. от 10.00 часа в стаята на V клас