ГАТАНКИ

От едно огнище цял свят се грее.
Що е то?

Златна кокошка със златни пилета.
Що е то?

Лете се облича, зиме се съблича.
Що е то?

На слънцето прилича и все към него гледа.
Що е то?

Сиво, свито, с игли покрито.
Що е то?

Отгоре паничка, отдолу паничка,
в средата – жива душичка.
Що е то?

Дълъг – дълъг Тодоран,
на главата прокълван.
Що е то?

Тя е извор благодатен,
на сърцето ключа златен.
Никога не остарява,
светлина и разум дава!
Що е то?

На студ се Белчо пери, на слънцето трепери.
Що е то?

Зная три добри светулки
мигат все на пресекулки.
Да преминем път ни дават
и на кръстопът остават.
Що е то?

Имам си конче
без грива –
зиме работи,
лете почива.
Що е то?

Едва ме тя докосна
и стана
капка росна.
Що е то?

Сам – самин или с другари
често шета по кошари.
Шаро ако не усети,
виж, отмъкнал е овцете.
Що е то?

Не е човек, а приказва, не е дреха,
а е шито.
Що е то?

Бяло мече в пещ се пече.
Що е то?

Две сестри си имам. Все се гледат, а не могат да се видят.
Що е то?

Не е птица, а лети, не е бръмбар, а бръмчи.
Що е то?