ИЗПИТИ

СЪОБЩЕНИЕ

І. ИЗПИТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА

Изпитът по Математика (РП/УП-А) ще се проведе в училището на 27.01.2022 г. (четвъртък) от 13.45 ч.