ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ

ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ

ГРАФИК
История и цивилизации – 07.02.2018 г. от 14.30 ч.
Информационни технологии – 08.02.2018 г. от 15.00 ч.
Английски език – 09.02.2018 г. от 15.00 ч.
Човекът и природата – 12.02.2018 г. от 14.30 ч.
Английски език /ИУЧ/ – 13.02.2018 г. от 15.00 ч.

Изпитите се провеждат в сградата на ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Рударци.