ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА

ГРАФИК
Технологии и предприемачество – 19.01.2018 г. от 10.00 ч.
География и икономика – 22.01.2018 г. от 14.30 ч.
Български език и литература – 23.01.2018 г. от 14.30 ч.
Музика – 24.01.2018 г. от 13.45 ч.
Информационни технологии – 25.01.2018 г. от 15.00 ч.
Английски език – 26.01.2018 г. от 15.00 ч.
Човекът и природата – 29.01.2018 г. от 14.30 ч.
Математика – 30.01.2018 г. от 15.00 ч.
История и цивилизация – 31.01.2018 г. от 13.45 ч.
Английски език /ИУЧ/ – 01.02.2018 г. от 15.00 ч.
Изобразително изкуство – 02.02.2018 г. от 15.00 ч.

Изпитите се провеждат в сградата на ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Рударци.