„А СЕГА НА КЪДЕ …, КЪДЕ ДА УЧА?“

С оглед прилагане разпоредбите на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование, както и осъществяване на една от основните дейности на кариерните консултанти към ЦПЛР-ОДК град Перник – реализиране на информационна кампания и разяснителна работа с ученици и родители по отношение приема на ученици в държавните и общински училища, Ви уведомяваме, че на 09.04.2019 г. /вторник/ от 10.00 ч. до 16.00 ч. в ЦПЛР-ОДК Перник ще се проведе традиционният форум на тема “А сега на къде…, къде да уча?” предназначен за ученици от VII клас в област Перник. Форумът е организиран от ЦКО-Перник, съвместно с Община Перник и РУО-Перник.