РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 2022/2023 учебна година

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
І клас – 08.09.2022 г. от 18.00 ч.
ІІ клас – 12.09. 2022г. от 18.00 ч.
ІІІ клас – 08.09.2022 г. от 18.00 ч.
ІV клас – 15.09. 2022 г. от 10.00 ч.
V клас – 20.09.2022 г. от 17.30 ч.
VІ клас – 20.09.2022 г. от 17.30 ч.
VІІ клас – 20.09.2022 г. от 17.30 ч.