РОДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 14.01.2020 Г. ОТ 18.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.

ДЕТЕ В РИСК
ЗАПОВЕД ДУХ-ПЕРНИК

НВО-VII клас – информация за родителите на учениците

Колеги,

Моля да информирате учениците и техните родители от поверените Ви училища, че сайтът, на който те могат да подават онлайн заявление за кандидатстване след 7 клас ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.
Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Публикувано от:
Иванова, Бойка
Началник отдел ОМДК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 27.09.2017 Г. ОТ 18.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.