НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

МОДУЛ „ИЗКУСТВА“
ГРУПА ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО В І – ІV КЛАС
РЪКОВОДИТЕЛ: РОМАН МИХАЙЛОВ

МОДУЛ „СПОРТ“
КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ В V – VІІ КЛАС – БАСКЕТБОЛ
РЪКОВОДИТЕЛ: ВЕНЕЛИНА ВЕНЕВА-МАТЕЕВА