МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА

Ръководител: Атанаска Деспотова – старши учител по математика в прогимназиален етап