„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“


„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
НОВО: Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ за учебната 2019 / 2020 г.

ПЛАТФОРМА НА ПРОЕКТА
https://oud.mon.bg/

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Zapoved Rd09-2920
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Prilojenie 1 – schools zapoved OUD
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
https://oud.mon.bg/
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Заповед № РД 09-778/10.04.2020 г. за утвърждаване на Указания Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
Указания за изпълнение на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“ Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6
Бланка проект blanka_proekt-1
Приложение 1 Prilovenie_1
Приложение 2 Prilovenie_2
Приложение 3 Prilovenie_3
Приложение 4 Prilovenie_4

СФОРМИРАНИ КЛУБОВЕ ЗА УЧ. 2019/2020 Г.
Клуб: „Ние и дигиталните технологии – свят на бъдещето“
Ръководител на клуба: Светла Янкова
ЦЕЛ: Повишаване и задълбочаване на дигиталните компетентности и умения на учениците , свързани с основните приложения на съвременните дигитални технологии. Придобиване на практически умения за работа с информационни продукти.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Формирани и придобити дигитални компетентности на учениците на основно ниво.