СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

ХИМН НА УЧИЛИЩЕТО
„НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“