СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

ХИМН НА УЧИЛИЩЕТО

НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
На Климент – нашият велик патрон
да отдадем заслуженото уважение,
днес само с ученически поклон,
а в душите – с дълбоко преклонение!

За годините му дълги на лишения,
от Моравия, чак до нашите земи.
Просвета дал на цели поколения
в тъмен мрак потънали преди…

На учителите святи завинаги верен,
създали нашия език свещен,
за да пребъде народът ни древен,
живеещ достойно във днешния ден.

С почит в сърцата тебе ще славим –
Учителю наш и премъдър човек.
Преди 1000 години светла диря проправил
и навеки наречен – ЗЛАТНИЯ ВЕК!

Автор: Иванка Михайлова