КЛУБ „ПАЗИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА“

Клуб „Пазители на природата“
Ученици: VІ клас и VІІ клас
Период на провеждане: октомври 2023 г. – юни 2024 г.
Ръководител: Светла Янкова – старши учител в прогимназиален етап