КЛУБ „В СВЕТА НА ГЕОМЕТРИЯТА“

Клуб „В света на геометрията“
Ученици: ІV клас
Период на провеждане: октомври 2023 г. – юни 2024 г.
Ръководител: Лидия Пепелянкова – старши учител в начален етап