КЛУБ „МЛАД ЕСТЕСТВОИЗПИТАТЕЛ“

Клуб „Млад естествоизпитател“
Ученици: V клас
Период на провеждане: октомври 2022 г. – юни 2023 г.
Ръководител: Светла Янкова – старши учител в прогимназиален етап