КЛУБ „МАТЕМАТИКА ПЛЮС“

Клуб „Математика плюс“
Ученици: ІІІ клас
Период на провеждане: октомври 2022 г. – юни 2023 г.
Ръководител: Лидия Пепелянкова – старши учител в начален етап