КЛУБ „ПАЗИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА“

Клуб „Пазители на природата“
Ученици: ІІ клас
Период на провеждане: октомври 2021 г. – юни 2022 г.
Ръководител: Лидия Пепелянкова