КЛУБ „ОБИЧАМ ДА УЧА И УСПЯВАМ“

Клуб „Обичам да уча и успявам“
Ученици: VІ и VІІ клас
Период на провеждане: ноември 2021 г. – юли 2022 г.
Ръководител: Елка Стефанова