КЛУБ „МАТЕМАТИКАТА ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“

Клуб „Математиката лесна и интересна“
Ученици: І клас
Период на провеждане: октомври 2021 г. – юни 2022 г.
Ръководител: Йорданка Венкова