КЛУБ „НИЕ И ПРИРОДАТА“

https://class.mon.bg/

Клуб „Ние и природата“
Ученици: ІІІ и ІV клас
Период на провеждане: октомври 2020 г. – юни 2021 г.
Ръководител: Лъчезар Христов