КЛУБ „ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА“

https://class.mon.bg/

Клуб „Забавна математика“
Ученици: І клас
Период на провеждане: октомври 2020 г. – юни 2021 г.
Ръководител: Лидия Пепелянкова