КЛУБ „ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“

Ръководител: Виктория Йорданова
Място на провеждане на дейностите: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Ден: понеделник
Начален час: 14.40 ч.
Продължителност: 2 уч. часа