КЛУБ „МЛАД ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ“

Ръководител: Ива Иванова
Място на провеждане на дейностите: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Ден: сряда
Начален час: 14.40 ч.
Продължителност: 2 уч. часа