КЛУБ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“

Ръководител: Елена Христова
Място на провеждане на дейностите: ОУ „Св. Кл. Охридски“
Ден: вторник
Начален час: 15.30 ч.
Продължителност: 2 уч. часа