ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

https://class.mon.bg/

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧ. 2018/2019 Г.

КЛУБ „МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“
КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА“
КЛУБ „НЕОБЯТНИЯТ СВЯТ НА ЕЗИКА“
КЛУБ „ХРИСТИЯНЧЕ“