ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Ако нямате профил, можете да го създадете от бутон „Регистрация“, като използвате индивидуалния код, предоставен Ви от училището.

https://login.adminplus.bg/