УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МАТЕРИАЛИ ЗА БДП
https://web.mon.bg/bg/30
PLAN_BDP_2023-2024
ГРАФИК_БДП