УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Учениците от начален етап се включиха активно в тест-играта по пътна безопасност за деца „Без грешки на пътя“

document
gramota_15387-1
gramota_BDP

BDP_nov_2022-2023
БДП- І срок