УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Учениците от ІV кл. в подготовка за конкурса на ОДК-Перник за най-оригинална мартеница и мартенски сувенир „Баба Марта бързала, мартенички вързала“