ИНИЦИАТИВА „РОЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“

В инициативата „Розите на България“ на 11.05.2018 г. от 10.30 часа в двора на ОУ „Св. Кл. Охридски“ взеха участие учениците от I до VII клас и техните учители. Към тях се присъединиха децата от ДГ № 3, филиал с. Рударци, представители на НЧ „Васил Левски“ с. Рударци и родители.