Родителска среща -08.06.2022 г.

Във връзка с чл. 74, ал 2 от Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  и  изпълнение на дейностите  ще се проведе родителска среща, на 08.06.2022 г. с участието на Асан Яшаров Яшаров-„Медиатор“, бивши ученици от ромски произход , постигнали завидна професионална реализация. Ще бъдат представени постигнатите успехи в резултат от назначения  образователен медиатор, резултати от съвместната работа с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *