Уроци

Практическо занятие

На 11.10.2022г.

All-focus

с учениците от V-ти и VI-ти клас в часа по Човекът и природата проведохме практическо занятие на тема: “Измерване на масата на твърди тела и течности”. На учениците беше показана равнораменна и пружинна везна и комплект теглилки. Демонстрира се как се работи с такава везна. Определихме масата на измерваното тяло, като пресметнахме общата маса на всички поставени теглилки. След това всеки от тях имаше възможност сам да претегля масата на твърди тела (в случая кестени) с равнораменната везна. Резултатите от измерванията си вписваха в работен лист.

Учениците с интерес работиха в часа и всеки от тях се научи да претегля твърдо тяло с помощта на равнораменна везна.