История на училището

Кратка информация относно развитието на учебното дело в Раковица
от откриването на учебното заведение до наши дни

Първи сведения – 1882г. – килийно училище в бившата турска казарма.
Година на откриване на училището – 1927г. е започнало построяването и е завършено 1931 г.
От 1893г. до 1909г. училището е пълно начално с четири отделения с по три паралелки. Поради нарасналия брой на децата се открива прогимназия от един клас през същата година, а през 1910 г. се открива и ІІ клас. Като пълна прогимназия става през 1919/1920 г. и е такова до 1944г. под името „Цар Борис ІІІ”.
След 1944г. училището е преименувано на „Христо Ботев”.
От 11.11.1964г. в училището се разкриват и пет полуинтернатни групи със столово хранене за учениците.
През годините в училище успешно работят – кръжоци „Защита на природата”, „Ракетомоделизъм”, секции по баскетбол, волейбол, шах и танцов състав.
Изградени са кабинети по биология, физика, информатика.
През 2010г. е обновена материалната база в училище.
От 2012г. училището работи по Проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебен процес”. Обзаведени са два кабинета за занимания по интереси и две стаи за занимални. Сформирани са две полуинтернатни групи – І-ІVклас и V-VІІІклас.
Осигурено е столово хранене на учениците.
Училището разполага с кухненски бокс и столова – основно отремонтирани. Всички ученици получават закуска, обяд и вечеря(за учениците от общежитието). Средствата се подсигуряват от бюджета на училището.
От както съществува училището, учениците са „гръбнака” на читалищната самодейност. Като участници са получавали многократно индивидуални награди от фолклорните фестивали в Копривщица, Тетевен и театралните в Кортен. Имат изнесени концерти – танцов и певчески състав – в РСЧГ. И в момента те с огромно желание изнасят концерти и са приети радушно от населените места в цялата област.
Участието на учениците в този вид дейност ангажира свободното им време – една от основните причини за липсата на противообществени прояви от тяхна страна.
Духът на традициите се съхранява и е жив в ОУ „Христо Ботев”.