Педагогически екип

1. Албена  Василева – директор, старши учител английски език

тел. 0877853334

2. Мариела  Митрова –  старши учител в начален етап,класен ръководител на 1 и 3 клас
3. Евелина  Базова –  старши учител в начален етап,класен ръководител на 2 и 4 клас
4. Любослав Стоянов –  учител,БЕЛ и История, класен ръководител на 5 и 7 клас
5. Диана Гергова  – старши учител Математика,Физика, ИТ
6. Ирена  Йотова-  учител, География,Химия и Биология, класен ръководител на 6 клас
7. Венцислав Койчев Вълов– учител в ЦДУО,лектор английски език
8. Николай  Николов- възпитател в общежитие
9. Светослав  Стайков – старши възпитател в общежитие

Meet the main pioneers of education - JISC e-books | in UK education and research

Ивета Иванова – Образователен  медиатор  тел.0878331634

Профессия медиатор - Helperia