Педагогически екип

1. Албена Ивайлова Василева – директор, старши учител английски език
2. Мариела Миросинова Митрова –  старши учител в начален етап,класен ръководител на 1 и 3 клас
3. Евелина Борисова Базова –  старши учител в начален етап,класен ръководител на 2 и 4 клас
4. Галина Велкова Миланова – старши учител,БЕЛ, класен ръководител на 7 клас
5. Диана Гергова Цолова – старши учител Математика,Физика, ИТ
6. Ирена Нинкова Йотова-  учител, География и Биология, класен ръководител на 5 и 6 клас
7. Биляна Ваньова Борисова– учител в ЦДУО,образователен  медиатор,лектор английски език
8. Николай Асенов Николов- възпитател в общежитие
9. Светослав Миланов Стайков – старши възпитател в общежитие

Meet the main pioneers of education - JISC e-books | in UK education and research