Електронен дневник

Регистрация в електронния дневник Shkolo.bg - НГДЕК „Свети Константин Кирил Философ“През учебната 2023/2024 г. продължаваме да работим с електронен дневник – „Shkolo.bg“. Платформата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище, посредством e-mail.

При въпроси моля обърнете се към производителя или към Любослав Стоянов –  администратор на електронния дневник.