АкваЛайф Кранево - море 2022

Национални програми

ОТНОВО ЗАЕДНО

Националната програма ОТНОВО ЗАЕДНО е разработена в съответствие с приоритетна област 5
„Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция” на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
2.1 Цели на програмата
Създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически
специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-
Осигуряване на шестдневен туристически пакет за нашите ученици в комплекс АкваЛайф – Кранево 
– туристическо пътуване (настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка);
– посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски
работилници, спортни изяви, театри, кина и други за участниците по време на
туристическото пътуване;
– провеждане на различни спортни дейности, дискусии и образователни игри в
различни области за учениците по време на туристическото пътуване;
– провеждане на срещи и дейности с изявени личности за участниците по време на туристическото пътуване.