АкваЛайф Кранево - море 2022

Национални програми

НП ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА 2023/2024

МОДУЛ 1 ИЗКУСТВО – ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

МОДУЛ 2 – СПОРТ – ВОЛЕЙБОЛ

volleyball block clipart 10 free Cliparts | Download images on ...Free Artist Palette Cliparts, Download Free Artist Palette Cliparts png ...

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиранеталантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество и на изобразителното изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност,самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положителновъздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрола. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

==========================

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект.

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

До края на 2023 г. като училище включено в проекта “Успех за теб”, нашият образователен медиатор Ивета Иванова ще рразвие  интензивна работа с родители. Тя ще предсавя на родитеите покани за събитията лично на терен.

 

==========================

 

ОТНОВО ЗАЕДНО

Националната програма ОТНОВО ЗАЕДНО е разработена в съответствие с приоритетна област 5
„Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция” на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
2.1 Цели на програмата
Създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически
специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-
Осигуряване на шестдневен туристически пакет за нашите ученици в комплекс АкваЛайф – Кранево 
– туристическо пътуване (настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка);
– посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски
работилници, спортни изяви, театри, кина и други за участниците по време на
туристическото пътуване;
– провеждане на различни спортни дейности, дискусии и образователни игри в
различни области за учениците по време на туристическото пътуване;
– провеждане на срещи и дейности с изявени личности за участниците по време на туристическото пътуване.